Jošihito (Yoshihito)

Jošihito (Yoshihito)
Jošihito (Yoshihito), 123. japanski car (Tokyo, 31. VIII. 1879 – Hajama, 25. XII. 1926). Razdoblje njegove vladavine (od 1912) nazvano taišo (taisho – “velika pravednost). Već 1921. duševno obolio, pa je njegov sin Hirohito preuzeo regentstvo. U doba cara Jošihita Japan je stupio u rat na strani sila Antante (1914) te zauzeo njemačke posjede u Kini. Versailleskim mirom (1919) dobio kao mandatno područje Karoline, Marijane i Maršalove otoke u Tihom oceanu.