Joule, James Prescott

James Prescott Joule
Joule, James Prescott, engl. fizičar (Salford, kraj Manchestera, 24. XII. 1818 – Sale, Cheshire, 11. X. 1889). Pokazao da je toplina oblik energije (prvi zakon termodinamike). Odredio količinu topline koja se dobije iz mehan. rada (mehan. ekvivalent topline, što je bila osnova za formulaciju zakona o očuvanju energije, Helmholtz) i iz el. energije (Jouleov zakon, 1841; Q = UIt = RI2t, gdje je Q količina topline ili Jouleova toplina, I, U, R, jakost, napon i otpor el. struje, t vrijeme). U termodinamici proučavao unutarnju energiju plinova i došao (s W. Thomsonom) do rezultata kako se mijenja temperatura realnog plina zbog širenja plina (Joule-Thomsonov efekt).