Jouvet, Louis

L. Jouvet u Luđakinji iz Chaillota J. Giraudouxa
Jouvet, Louis, franc. kaz. i film. glumac te kaz. režiser (Crozon, 24. XII. 1887 – Pariz, 16. VIII. 1951). Jedan od najistaknutijih franc. kaz. glumaca uopće, podjednako uspješan u klas. (Molière, Beaumarchais, Musset) i modernom repertoaru (M. Pagnol, P. Claudel, J. Giraudoux), dok je kao redatelj ponajprije bio sklon komadima modernih dramatičara (J. Giraudoux, J. Cocteau). Jedan od utemeljitelja realističke film. glume franc. poetskog realizma, os. istaknut u filmovima Na dnu (1936) J. Renoira, Hotel Sjever (1938) M. Carnéa i Kraj dana (1939) J. Duviviera, te Quai des Orfèvres (1947) H.-G. Clouzota. Najpoznatiju ulogu liječnika u komediji J. Romainsa Knock ili trijumf medicine izveo 1440 puta, interpretiravši je i na filmu. Središnja ličnost franc. kazališta prve pol. XX. st. Pisao je teatrološke i memoarske tekstove (Razmišljanja glumca, 1939; Ugled i izgledi francuskoga kazališta, 1945; Svjedočanstva o kazalištu, 1951).