Julius Paulus

Julius Paulus, rim. pravnik (III. st.), suvremenik pravnika Ulpijana i Papinijana. Učenik Cervidija Scevole. Prefekt tjelesne straže za vladavine Septimija Severa. Adsessor (pomoćnik) Papinijana dok je ovaj bio prafectus praetorio; član carskog savjeta zajedno s njim. Jedan od najplodnijih rim. prav. pisaca. Ostavio o. 90. djela u 320 knjiga. Napisao komentar pretorskom ediktu Libri ad edictum, u 80 knjiga. Jedna šestina Justinijanovih Digesta sastoji se od fragmenata njegovih djela. Djela: Institucije; Priručnici; Propisi; Sentencije.