Jung, Carl Gustav

Carl Gustav Jung
Jung, Carl Gustav, švic. psiholog i psihijatar (Kesswill, 26. VII. 1875 – Küsnacht, 6. VI. 1961). Freudov učenik; osnivač züriške psihoanalitičke škole i filozofije nesvjesnoga koja, nasuprot Freudovu “panseksualizmu”, ukupnost duševnoga života promatra kao dinamički sustav utemeljen na stvaralačkom kolektivnom nesvjesnom. Bavio se psihol. tipologijom i proučavanjem psih. slojeva ličnosti. U odnosu prema okolini ljudi se dijele na ekstravertirane (otvoreni i aktivni prema vanj. svijetu) i intravertirane (kontemplativni, okrenuti prema unutrašnjosti). Gl. djela: Psihološki tipovi (1920), Simbolika duha (1948), Sjećanja, snovi, misli (1962), Čovjek i njegovi simboli (1964).