Južni Shetland

Južni Shetland
Južni Shetland (engl. South Shetland Islands), otočje u juž. dijelu Atlantskog oceana, u Drakeovu prolazu, 150 km s od Antarktičkog poluotoka; 4622 km2, bez stalnih stanovnika. Brdoviti, većinom prekriveni ledom. Najveći je King George (1295 km2), ostali otoci Livingston, Deception, Elephant i dr. Na otoku King Georgeu 9 antarktičkih istraž. postaja. Staništa morskih ptica, pingvina i tuljana. Otkriveni 1819, od 1962. dio Brit. antarktičkog teritorija.