Južnokinesko more

Južnokinesko more (kin. Nan Hai), rubno more Tihog oceana, između juž. Kine, Indokine, Bornea, Filipina i Tajvana; 3 447 000 km2 (uključujući veliki Tonkinški i Tajlandski zaljev). U juž. dijelu su dubine do 300 m, u sjev. 2000–4000 m (najveća 5560 m). Najveći otok Hainan. Obale su dobro razvedene. U more se ulijevaju velike rijeke Mekong, Menam, Song Hong i Zhu Jiang. Gl. luke: Manila, Bangkok, Ho Chi Minh, Guangzhou i Xianggang (Hong Kong). Južnokin. morem prolaze važne pom. rute koje povezuju južnoazijske s istočnoazijskim i austral. lukama; gl. čvorište putova je u Singapurskom tjesnacu.