Južno-Sahalinsk

Južno-Sahalinsk (od 1905–45. Toyohara), grad u juž. dijelu otoka Sahalina i upr. središte Sahalinske oblasti, na Dalekom istoku Rusije; 168 000 st. Kovinska ind., proizvodnja namještaja, obuće, alkoholnih pića, prerada ribe; radionice za popravak lokomotiva i vagona. Zračna luka. Znanstvenoistraž. instituti (pomorski, ribarski, biološki i dr.). Osn. 1882, pod jap. vlašću 1905–45.