Kaboga (Caboga, Kabožić)

Kaboga (Caboga, Kabožić), dubr. plemićka obitelj. U vrelima se spominje od XIII. st. Obnašatelji dužnosti u grad. upravi (Blaž, 1282–1333, i Mihovil, 1332–66, članovi su Malog i Velikog vijeća); istaknuti sudionici dubr. trgovine. U XV. st. ističe se vjerski pisac Ljudevit, a u XVI. st. djeluju pjesnik Maroje (1505–82) i benediktinac Eusebije (u. 1590), pisac povijesti Dubrovnika na lat. jeziku (izgubljeno). Istaknutu ulogu u dubr. diplomatskoj službi u XVII. st. imao je Maroje zvan Špaletić (1630–92). U XIX. st. aktivan je general topništva Bernhard (1785–1855). God. 1857. Bernhard Cerva, diplomat, stječe austr. potvrdu plemstva; 1881. djeluje kao konzul u Tunisu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: