kalcij

kalcij (latinski: calx vapno), znak Ca, kemijski element iz skupine alkalnih kovina (II-A skupine periodnog sustava elemenata), redni broj 20, relativna atomska masa 40,08. Mekana, srebrenkasta kovina prvi put izolirana 1808. (H. Davy). Na zraku brzo oksidira. Kalcij je kemijski vrlo aktivan i veže se s kisikom, dušikom i drugim nekovinama. Uz željezo i aluminij najraširenija kovina u Zemljinoj kori. Sastavni dio više od 70 minerala. U prirodi ga nema u elementarnom stanju nego ponajviše u spojevima kao karbonati, sulfati, silikati i fosfati. Dobiva se elektrolizom rastaljenoga kalcijeva klorida. U malim se količinama dodaje nekim slitinama. Malo se komercijalno upotrebljava, ali su mu spojevi u širokoj upotrebi. Važan sastojak živih organizama. Kalcijev karbonat Ca COnajrašireniji je kalcijev spoj, pojavljuje se u mnogo oblika (vapnenac, kalcit, dvolomac, mramor, kreda i dr.) i služi u proizvodnji vapna. Kalcijev fosfat glavni je mineralni sastojak kostiju, kalcijev oksid CaO je živo vapno, a kalcijev hidroksid Ca(OH)2  gašeno vapno; kalcijev nitrat služi u proizvodnji umjetnih gnojiva, eksploziva i žigica itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: