Kamares

Kamares, plaža

Kamares, stil slikanja keramičkih vaza
Kamares (grč. Kamáres), naselje na otoku Kreti, Grčka. U blizini kultna špilja, bogata nalazima karakteristično obojenog posuđa iz ←II. tisućljeća. Prema tom nalazištu nazvani su stilom kamares sustav i tehnika ukrašavanja čitave skupine kretske keramike, tipične za srednjominojsko doba na Kreti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: