kameralistika

kameralistika (iz lat. preko njem.), skup disciplina potrebnih za upravljanje državom, znanost o upravi, gospodarstvene znanosti, znanost o financijama, policijske tehnike i sl. Pruski kralj Fridrik Vilim I. osnovao je prvu školu za kameralne znanosti 1727; u Varaždinu je 1769. osnovana Škola za polit. i kameralne znanosti. U užem smislu, knjigovodstvo drž. ustanova. Od knjigovodstva gosp. organizacija razlikuje se po tome što se u njemu evidencija utvrđuje i vrši ugl. metodom jednostavnoga knjigovodstva. Kameralno knjigovodstvo vodi evidenciju o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, kao i o imovini i o obvezama ustanova.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: