kan

kan (turkijski han, kaghan, kaan; perz. kawegan), mongolsko-turkijski naslov koji su već Avari dodavali uz ime vladara. Od islam. vladara prvi su naslov k. upotrebljavali Karahanidi; poslije postaje naslov malih vazalnih kneževa. Kod Mongola je naslov hakan (kan kanova) imao vrhovni vladar (prvi je bio Džingis-kan). U perz. dijelu carstva kanovi su se nazivali ilkanovi (zemaljski knezovi); u XVI. st. k. je u Perziji namjesnik pokrajine. U Perziji i Afganistanu naziv k. javlja se i kao pridjevak uz ime ugledne osobe.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: