Kandahar

Kandahar, bazar
Kandahar (također Qandahar), gl. grad istoimenog vilajeta (54 021 km2, 1 665 400 st.) na JI Afganistana, o. 100 km z od granice s Pakistanom, na o. 1000 m visine; 391 200 st. Trg. i industr. središte u plodnoj dolini (voće, duhan, pamuk); tekst. i prehr. ind. Grad je pravokutna oblika s građevinama iz XVIII. st.: ostaci zidina od blata, mauzolej prvog afg. emira Ahmada Durranija, džamija. O. 6 km z od K. nalaze se ruševine staroga grada srušenog 1738. Prema legendi osnivač staroga Kandahara bio je Aleksandar III. Veliki u ←IV. st. Do XVI. st. pod vlašću Arapa, Turaka i Mongola. U XVI. st. dio države Velikog Mogula, a u XVII. st. osvajaju ga Perzijanci. Godine 1747. postaje gl. grad ujedinjenog Afganistana. Tijekom 1980-ih sjedište sovj. voj. baze i poprište sovj.-afg. borbi. Grad je bio sjedište talibanskog pokreta, zbog čega je 2001. pokrenuta amer. voj. akcija s ciljem hvatanja Osame bin Ladena i rušenja talibanskog režima.