kapetan

kapetan (lat.), stotnik, satnik, zapovjednik vojne postrojbe od 100 vojnika; vojni zapovjednik postrojbe ili područja. U ratnoj mornarici k. fregate, k. korvete, kapetan bojnog broda. U trg. mornarici pom. časnik koji zapovijeda brodom. U Hrvatskoj je i ban nosio naslov vrhovnoga kapetana te je postavljao potkapetane; tako se naziv k. 1861. izjednačio i s titulom vojvode. K. je i zapovjednik ili namjesnik grada (npr. pazinski, senjski). U mlet. upravi visoki dostojanstvenik. U športu, predvodnik, vođa ekipe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: