karbonari

karbonari (talijanski: carbonari ugljenari), pripadnici tajnog udruženja (La Carboneria) koje je nastalo za vladavine Napoleona I. u Italiji, s programom borbe za neovisnost i ujedinjenje Italije. Članovi su bili većinom plemići, građani i vojni časnici. Prve organizacije karbonara nastaju u Napulju za vladavine → Joachima Murata 1808–15, potom se pokret širi u Pijemontu i na sjever. Sudjelovali su u ustancima 1820–21. u Napulju, te u Modeni, Parmi i Romagni 1831, nakon čega je došlo do oštrih progona i emigracije karbonara u Francusku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: