Karlman

Karlman (francuski: Carloman; njemački: Karlmann), franački vladar (?. između 705. i 710 – Vienne, 17. VII. 754). Najstariji sin → Karla Martela. Poslije očeve smrti (741) obnaša (zajedno s bratom → Pipinom Malim) čast franačkoga majordoma; nakon podjele Franačke dobio na upravu Austraziju, Alemaniju i Tiringiju. Djelovao na ustroju Crkve u Franačkoj. Godine 746. ugušio ustanak Alemana; 750. povukao se u samostan Monte Cassino. Umro za boravka u Francuskoj.