karolina

karolina, srednjovj. latinično pismo koje je dobilo ime po franačkom vladaru Karlu Velikom; naziva se i franačkim pismom, rabilo se do XII. st. kada postupno prelazi u goticu. Estetski oblikovano, jasno izraženih slova, čitljivije od ranijih srednjovj. pisama; obnovljeno i u tiskarstvu kao poseban tip slova. Tim su pismom pisani i Splitski evanđelistar, Supetarski kartular i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: