Kasavubu, Joseph

Joseph Kasavubu
Kasavubu, Joseph, kongoanski političar (selo Kinkuma-Dizi, kraj Tshele, 1910 – Boma, 24. III. 1969). Čelnik lokalne uprave od 1942. Predsj. Abakoa, kult.-polit. udruge naroda Bakongo. Nakon stjecanja neovisnosti Belg. Konga prvi predsj. neovisnoga Konga 1960–65, s P. Lumumbom kao premijerom. Isprva blizak s Lumumbom, potom ga izdaje i predaje Belgijancima. Imenovao M. Čombea za predsj. vlade 1964. Svrgnut s vlasti u voj. udaru na čelu sa J. Mobutuom 1965; uklonjen iz politike.