Katalonci

Katalonci, romanski narod nastanjen u Kataloniji te u područjima gdje se govori katalonski (Valencija, Baleari, Andora, francuski Pireneji i dr.); oko 10 milijuna pripadnika. Pomorski veoma aktivni na Mediteranu, sa srednjovjekovnom državom, te poslije u Aragonskom Kraljevstvu s katalonskom dinastijom, držali u vlasti Siciliju i Sardiniju. Jačanjem uloge Kastilje nakon unije (1479), kada se Španjolska sve više unificira, opada politički utjecaj Katalonaca, koji su prisiljeni boriti se za očuvanje vlastitoga jezika, kulturnog i političkog identiteta, osobito u doba frankizma; od 1979. katalonski jezik priznat je kao službeni, zajedno sa španjolskim (kastiljskim).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: