katapult

katapult, srednjovjekovni
katapult (grč., lat.), ratni stroj za izbacivanje kamena, zapaljivih predmeta, strijela, kopalja. Rabili su ga stari Grci i Rimljani na kopnu i na brodovima, ali i drugi narodi tada i poslije (npr. u sr. vijeku). Danas je k. uređaj na kopnu ili na brodovima za izbacivanje (katapultiranje) aerodinamičkih projektila i zrakoplova.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: