Kavafis, Konstandinos

Kavafis, Konstandinos, grč. pjesnik (Aleksandrija, 17. IV. 1863 – Aleksandrija, 29. IV. 1933). Vodeći grč. modernistički pjesnik. Presudan utjecaj na grč. pjesništvo te svj. slavu stekao tek nakon smrti kada su objavljene njegove Pjesme (1935). Gotovo cijeli život proveo u Aleksandriji, gradu čijoj će povijesti i živopisnom životu posvetiti velik broj svojih pjesama. Pisao liriku bogatu ant. i pov. motivima, nerijetko prožetu temama zabranjene homoseksualne ljubavi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: