Richardson, Robert Coleman

Richardson, Robert Coleman, američki fizičar (Washington, 26. VI. 1937). Doktorirao 1965. na Sveučilištu Duke. Za otkriće supravodljivosti u heliju-3 podijelio s D. Osheroffom i D. M. Leejem Nobelovu nagradu za fiziku 1996.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: