Kekulé von Stradonitz, Friedrich August

August Kekulé 
Kekulé, August, njemački kemičar (Darmstadt, 7. IX. 1829 – Bonn, 13. VII. 1896). Potomak češke plemićke obitelji Kekulé iz Stradonica (potkraj života uz prezime dopisao “von Stradonitz”). Profesor u Gentu (od 1858) i Bonnu (od 1867). Otkrio prstenastu strukturu benzena (1865), što je bilo važno za kemiju aromatskih spojeva. Baveći se strukturom organskih spojeva otkrio četverovalentnost ugljika (1857) i pojavu da se ugljikovi atomi spajaju međusobno.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: