Kelemen, Milko

Milko Kelemen
Kelemen, Milko, hrv. skladatelj i glazb. pedagog (Podravska Slatina, 30. III. 1924 – Stuttgart, 8. III. 2018). Studirao u Zagrebu, usavršavao se u Parizu, Sieni, Freiburgu im Breisgauu i Münchenu. Od 1953. bio asistent i docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Konzervatoriju u Düsseldorfu i (od 1973) profesor na Visokoj glazbenoj školi u Stuttgartu. Kao gost profesor predavao na sveučilištima u Sjevernoj i Južnoj Americi, na Dalekom istoku i u Australiji. Utemeljitelj je Muzičkoga biennala Zagreb (1961). Bio je jedan od vodećih hrvatskih predstavnika suvremene glazbe. Polazeći od dodekafonije, preko serijalnosti, aleatorike i drugih suvremenih postupaka, okušavši se i u elektronskoj glazbi, na temelju tzv. pratipova glazbe izgradio je vlastiti glazbeni govor i izraz. Njegov opsežan i raznovrstan opus čine djela za orkestar (Simfonijska muzika 57., Konstelacije, Skolion, Ekvilibri za 2 orkestra, Sub rosa, Floréal I i II, Archetypon i dr.), koncertantna djela, za violinu, fagot, violončelo, violu i trombon, za egzotične instrumente, za orgulje, komorni radovi, skladbe za klavir, vokalno-instrumentalna djela, elektronska djela i glazbeno-scenski radovi (baleti Zrcalo, Napuštene, opera Opsadno stanje, multimedijalna baletna opera Apocalyptica, Yebell i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: