Kelsen, Hans

Kelsen, Hans, austr. pravnik (Prag, 11. X. 1881 – Berkeley, 19. IV. 1973). Prof. prava u Beču, Kölnu i Ženevi. Autor austr. ustava 1920. Sudac Ustavnog suda 1920–29. Tvorac normativističke “čiste pravne znanosti” i bečke državnopravne škole. Od 1940. živio u SAD-u i predavao na amer. sveučilištima (Cambridge i Berkeley). Djela: Glavni problemi teorije državnog prava (1911), Socijalizam i država (1923), Opća teorija države (1925), Čista teorija prava (1934), Opća teorija prava i države (1946), Načela međunarodnog prava (1952), Opća teorija normi (1979).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: