Kennedy, John Fitzgerald

John Fitzgerald Kennedy
Kennedy, John Fitzgerald, američki državnik (Brookline, 29. V. 1917 – Dallas, 22. XI. 1963). Pomorski časnik u II. svjetskom ratu, odlikovan za hrabrost. Demokrat, zastupnik u Kongresu 1947–53. Senator Massachusettsa 1953–60. Najmlađi predsjednik SAD-a (tridesetpeti po redu) 1960–63. i prvi katolik na tom položaju. Zagovarao reformu školstva, zdravstveno i socijalno osiguranje, sanaciju gradova i jačanje SAD-a kroz program New Frontier (Nova granica). Podupirao pokret za građanska prava crnaca. Ishodio micanje sovjetskih raketa s Kube tijekom takozvane kubanske krize 1962–63. Odobrio jačanje “savjetničke prisutnosti” SAD-a u Vijetnamu pridonijevši eskalaciji Vijetnamskoga rata. Ubijen u atentatu u Dallasu. Zbog svojega stila i karizme jedan od najpopularnijih američkih predsjednika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: