Kerenski, Aleksandr Fjodorovič (Fëdorovič)

Kerenski, Aleksandr Fjodorovič (Fëdorovič), ruski političar (Simbirsk, od 1924. Uljanovsk, 4. V. 1881 – New York, 11. VI. 1970). Odvjetnik, branio revolucionare u političkim procesima. Zastupnik u ruskoj Dumi od 1912. Potpredsjednik Petrogradskoga sovjeta radničkih i vojničkih deputata u → Februarskoj revoluciji, ministar pravosuđa te obrane u privremenoj vladi Grigorija Lavova V–VII. 1917., nakon čije ostavke u srpnju dolazi na čelo koalicijske vlade koju je srušio Lenjin u → Oktobarskoj revoluciji. Od 1918. u emigraciji u Francuskoj i Australiji, od 1940. profesor u SAD-u.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: