Kerouac, Jack

Jack Kerouac
Kerouac, Jack (pravim imenom i prezimenom Jean-Louis Kérouac), američki književnik (Lowell, Massachusetts, 12. III. 1922 – St. Petersburg, 21. X. 1969). Proslavio se kao jedan od vodećih pisaca američke → beat generacije. Njegovi romani, među kojima se izdvaja popularni Na cesti (1957), na autobiografskim temeljima progovaraju o egzistencijalnoj krizi generacije mladih američkih intelektualaca te njihovu boemskom životu prožetom alkoholom, jazzom, seksom i drogom kojim se suprotstavljaju tada vladajućim konvencijama američkoga društva. Pisao i utjecajnu poeziju (Mexico City Blues). Ostala važnija djela: Big Sur; Anđeli očaja; novela Podzemnici (The Subterraneans),
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: