Kerschensteiner, Georg

Kerschensteiner, Georg, njem. pedagog (München, 29. VII. 1854 – München, 15. I. 1932). Studirao fiziku i matematiku i predavao matematiku u Nürnbergu i Schweinfurtu; od 1895. ravnatelj javne škole i od 1920. sveuč. prof. u Münchenu. Uveo pragmatičnu odgojnu metodu u osnovnim i sr. školama povezujući klas. učenje s manualnim radom. Razvio sustav strukovnih škola u Münchenu, a u svojim djelima iznio teoretske postavke o fiz. aktivnostima u odgoju i o važnosti čisto strukovnih škola. Gl. djelo: Pojam narodne škole (1912).