kiklopi

kiklopi Kiklopi kuju Ahilejev štit
kiklopi (grč. Kýklopes), u grč. mitologiji, sinovi Urana i Geje, jednooki divovi koji se bave stočarstvom. Predstavljaju prir. snagu oluje; Zeusu su izrađivali munje i gromove, jer ih je on oslobodio iz okova u koje ih je stavio Kronos i s pomoću njih pobijedio Kronosa. Simbol su i vulkana, pa ih poslije smatraju kovačima, pomoćnicima Hefestovim u planini Etni. Kod Sicilije se nalazi otok Isola di Ciclopi. Najpoznatiji kiklop je Polifem, kojega opisuje Homer u Odiseji.