Banting, Frederick Grant

Grant Frederick Banting
Banting, Frederick Grant, kanadski liječnik (Alliston, 14. XI. 1891 – kraj Musgrave Harboura, Newfoundland, 21. II. 1941). Diplomirao medicinu 1916. Radio kao kirurg i ortoped u Torontu. Bavio se eksperimentalnom kirurgijom, endokrinologijom i avijacijskom medicinom. Sa studentom Charlesom Bestom otkrio → inzulin, za što je 1923. podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu sa → Johnom Jamesom Rickardom Macleodom. Poginuo u zrakoplovnoj nesreći.