King, Martin Luther

Martin Luther King
King, Martin Luther, afroamerički svećenik i političar (Atlanta, 15. I. 1929 – Memphis, 4. IV. 1968). Diplomirao teologiju. Baptistički pastor. Započeo nenasilnu kampanju za građanska prava u Montgomeryju (Alabama) i bojkot rasne segregacije u autobusima 1955– 56. Osnivač pokreta za nenasilnu borbu protiv diskriminacije 1957. Istaknuo se kao borac za prava crnaca u SAD-u, zagovarao građansku neposlušnost i nenasilje. Nobelova nagrada za mir 1964. Ubijen u atentatu u Memphisu 1968, koji je izazvao pobune Afroamerikanaca širom zemlje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: