Engel, Johann Carl Ludwig

J. C. L. Engel, Sveučilište u Helsinkiju
Engel, Johann Carl Ludwig, njem. graditelj i slikar (Berlin, 3. VII. 1778 – Helsinki, 14. V. 1840). Studirao na Akademiji u Berlinu. U Helsinkiju gradio u klasicističkome stilu monumentalne objekte (Senat, Sveučilište, Sveučilišnu knjižnicu, crkvu sv. Nikole i dr.). Akvarelom slikao vedute fin. gradova.