Kirk, Hans Rudolf

Kirk, Hans Rudolf, danski pisac (Hadsund, 11. I. 1898 – Brådebæk, 16. VI. 1962). Pisao u duhu ljevičarske književne orijentacije (“kolektivni roman”, eseji Kršćanstvo i komunizam, 1948) a ostvario značajne domete u socijalno tematskim romanima Ribari (1928), Nadničari (1936), Đavlov novac (1952) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: