Cvitanić, Antun

Cvitanić, Antun, hrvatski pravni povjesničar (Bol, Brač, 16. V. 1920 – Split, 23. IX. 2010). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1962); profesor povijesti države i prava na Pravnom fakultetu u Splitu (1960–90). U znanstvenom radu proučavao pravni ustroj i statute srednjovjekovnih dalmatinskih komuna, za tisak priredio i preveo statute Brača, Splita, Korčule, Trogira, Hvara i Lastova. Glavna djela: Pravno uređenje splitske komune po Statutu iz 1312. godine, 1964; Iz dalmatinske pravne povijesti, 2002.