Kirsanov, Semjon Isakovič

Kirsanov, Semjon Isakovič, rus. pjesnik (Odesa, 18. IX. 1906 – Moskva, 10. XII. 1972). Suradnik Majakovskog u grupi LEF. Pisao pod utjecajem Majakovskog i Hljebnikova eksperimentalnu i deklamatorsku liriku, vrlo široka tematskog raspona, od agitacije do ljubavnih i misaonih stihova. Važ. djela: Tvoja poema; Aleksandar Matrosov; Sedam dana u tjednu.