Klaudije I.

Klaudije I. (latinski: Tiberius Claudius Nero Germanicus), rimski car (Lugdunum, danas Lyon,
1. VIII. ←10 – Rim, 13. X. 54). Sin → Nerona Klaudija Druza i brat → Julija Cezara Germanika. Vladao od 41. Pokorio Mauretaniju; dovršio ustroj južne Engleske kao rimske provincije. Poticao velike građevne radove (akvedukti, proširenje luke Ostije). Vladao pod velikim utjecajem svojih žena (→ Mesalina i → Agripina Mlađa). Nasljednikom proglasio Agripinina sina Nerona. Bavio se književnim radom; napisao povijest Rima od Augusta do svojega vremena, djelo o etrurskim i kartažanskim spomenicima te svoj životopis (djela nisu sačuvana). Bezuspješno pokušao reformirati abecedu (uvođenjem triju novih slova). Podrugljivo prikazan u Senekinu djelu Pretvorba božanskoga Klaudija u tikvu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: