Klee, Paul

P. Klee Zlatna ribica, Hamburg, Kunsthalle
Klee, Paul, njemački i švicarski slikar i grafičar (Münchenbuchsee, kraj Berna, 18. XII. 1879 – Muralto, 29. VI. 1940). Po mnogima najpoetičniji i najmisaoniji slikar moderne umjetnosti. Studirao na Akademiji u Münchenu, gdje prijateljuje i izlaže sa slikarima grupe → Der Blaue Reiter (Plavi jahač). Presudno je njegovo putovanje s Augustom Mackeom i Louisom Moillietom po Tunisu, gdje otkriva nov odnos prema boji. Unutar ekspresionizma poetski transponira svijet viđenoga u svijet irealnoga i time anticipira nadrealizam. Kompozicije prožima bujnom fantazijom i često žestokim bojama (Riba među predmetima); po redukcijama predmeta blizak apstrakciji. Tijekom njegova rada u Bauhausu primjećuje se češća uporaba konstruktivnih elemenata; u kasnijim se radovima ponovno vraća plošnom slikarstvu (Maska straha). Objavio važno teorijsko djelo O modernoj umjetnosti.