Klein, Felix Christian

Felix Christian Klein
Klein, Felix Christian, njemački matematičar (Düsseldorf, 25. IV. 1849 – Göttingen, 22. VI. 1925). Profesor u Erlangenu, Münchenu, Leipzigu, Göttingenu. Poznat po → Erlangenskom programu (1872) u kojem se geometrija promatra kao teorija invarijanata određene grupe transformacija. Tip grupe određuje tip pripadne geometrije. Važnija djela: Usporedni pogledi na novija geometrijska istraživanja; Predavanja o ikozaedru i rješenje jednadžbi petoga stupnja; Predavanja o teoriji automorfnih funkcija i dr.