Klein, Lawrence Robert

Lawrence Robert Klein
Klein, Lawrence Robert, amer. ekonomist (Omaha, 14. IX. 1920 − Pennsylvania, 20. X. 2013). Doktorirao na MIT-u 1944. Programski dir. Nac. biroa za ekon. istraživanja 1948–50. Prof. na sveučilištima Michigan 1949–54, Oxford 1954–58. i Wharton School u Pensilvaniji od 1958. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1980. za analize ekonomskih fluktuacija te konstrukcije ekonometrijskih modela i njihovu primjenu u međunar. ekon. odnosima, vođenju ekon. politike i vođenju poduzeća. Pripada skupini amer. ekonomista koji prihvaćaju Keynesov opći način prilaženja gosp. problemima. Njegove su ekonometrijske modele prihvatile mnoge drž. institucije i velike korporacije. Gl. djela: Kejnzijanska revolucija (1968); Gospodarska kolebanja u SAD-u 1921–1941 (1950); Uvod u ekonometriju (1962); Ekonomika ponude i potražnje (1983); Povijest izrade makroekonomskih modela (1991).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: