Klement VIII.

Klement VIII., rad F. Ponzija, 1605–11, Rim, Santa Maria Maggiore
Klement VIII. (pr. ime Ippolito Aldobrandini), papa od 1592–1605. (Fano, 24. II. 1536 – Rim, 5. III. 1605). God. 1592. objavio novo izdanje Biblije (tzv. Clementina). Nastojao organizirati opći kršć. savez protiv Turske te je u tu svrhu poslao Aleksandra Komulovića u Poljsku i Rusiju.