klif

klif, Normandija, Francuska
klif (engl.), strma morska obala oblikovana abrazijskim procesima. Nagiba većeg od 55°, može nastati kao posljedica tektonike (rasjed) i erozije duž obalne linije. Najpoznatiji doverski klifovi, u nas na Krku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: