Kliment Ohridski

Kliment Ohridski, ikona iz crkve sv. Klimenta, XIV. st. Ohrid
Kliment Ohridski, mak. crkv. pisac (?, o. 830 – Ohrid, 27. VII. 916). Učenik Metoda, s kojim djeluje u Velikoj Moravskoj. Nakon njegove smrti protjeran s ostalim učenicima. Dolazi na bug. dvor, odakle ga šalju u Makedoniju, a 893. postavljen je za veličkog episkopa. Pisao pouke, pohvale i propovijedi, a značajni su i njegovi prijevodi s grčkoga. Pripisuju mu se djela Žitije sv. Metodija, jedna od dviju Panonskih legendi i prijevod Sinajskoga psaltira. Njegovo knjiž. i kult. djelovanje iznimno je važno za razvoj slav. pismenosti i književnosti. Žitije o njemu sastavio je ohridski arhiepiskop Teofilakt.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: