Klinger, Max

M. Klinger Beethoven, Leipzig, Museum
Klinger, Max, njemački slikar, grafičar i kipar (Leipzig, 18. II. 1857 – Großjena, 4. VII. 1920). Pod utjecajem Böcklinova simbolizma slika mitološke i alegorične kompozicije na kojima osobitu pozornost poklanja svjetlu i sjeni (Morski bogovi na valovima). U kasnijoj fazi blizak secesiji. Vrstan grafičar; usavršio nove postupke jetkanja u bakropisu. U kiparstvu nastojao obnoviti antičku polikromiranu plastiku (Beethoven). Napisao djelo Slikarstvo i crtež.