Klis

Klis
Klis, naselje i središte istoimene općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 13 km sjeveroistočno od Splita, na prijevoju na 360 m nadmorske visine; naselje ima 3001, a općina 4801 stanovnika (2011). Poljodjelstvo, vinogradarstvo; stočarstvo. Turizam. U prapovijesti je bio gradinsko naselje, potom kasnorimska utvrda. Spomenut je u djelu bizantskoga cara Konstantina Porfirogeneta. U doba hrvatskoga kneza Trpimira bio je vladarski posjed; sjedište Primorske županije (Parathalassia). Od XIII. st. bio je u posjedu hrvatskih velikaša; u vrijeme knezova Bribirskih bio je jedna od njihovih glavnih utvrda. Od konca XIV. st. bio je u posjedu ugarsko-hrvatskih vladara sve do pada pod osmansku vlast (1537), kad je bio sjedište → Kliškoga sandžaka. U mletačko-osmanskim ratovima (1648) zauzeo ga je mletački vojskovođa Leonardo Foscolo. Nakon pada Mletačke Republike pripao je Austriji (1797). Kratko je bio pod francuskom upravom (1805–13), a potom do 1918. u sastavu austrijske pokrajine Dalmacije. Potkraj XIX. st. austrijska vlast napokon je dokinula vojnu funkciju grada. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (1902).