Klopstock, Friedrich Gottlieb

Friedrich Gottlieb Klopstock
Klopstock, Friedrich Gottlieb, njem. pjesnik (Quedlinburg, 2. VII. 1724 – Hamburg, 14. III. 1803). Epohalan utjecaj imao je njegov ep Mesija (1748–73), prvi veliki ep novonjem. književnosti, koji nasuprot prevladavajućem racionalizmu odlikuje izražena burna osjećajnost, bujnost i inovativnost jezika, kao i uspjeli heksametari. Ep je odjeknuo i među pjesnicima Sturm und Dranga, također kod Schillera i Goethea. Izdvajaju se još zbirka Ode (1771) te dram. ostvarenja (Hermannova trilogija, 1769). Pisao i prozne tekstove, u kojima je kritizirao tadašnje prilike, kao i vlastite poglede na jezik, književnost i umjetnost (Njemačka učena zajednica, 1774). Jedan od najznačajnijih njem. pisaca XVIII. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: