ključ

ključ 1. Naprava za otvaranje i zatvaranje brave na vratima, za odvijanje i zavijanje matica i vijaka, otvaranje limenki i dr. Ima ih različitih izvedbi s obzirom na namjenu (npr. franc. k., inbus k. i dr.). 2. glazb Znak upisan na početku notnog crtovlja koji određuje koje tonove označuju note upisane u crtovlju. Razvijeni su iz slova kojima se od XI. st. upućivalo na tonsko značenje nota. Danas su u uporabi 4 ključa: G-ključ (violinski), F (ili bas), te dva C-ključa (za alt i tenor).