Knežević, Vinko

Knežević, Vinko, austrijski general (Gračac, 30. XI. 1755 – Sveta Jelena, danas Šenkovec, kraj Čakovca, 11. III. 1832). Podrijetlom iz plemićke obitelji. Praujak bana Josipa Jelačića. U Turskom ratu (1788–91) proslavio se kao bojnik Vukasovićevih dragovoljaca. Za hrabrost na talijanskom bojištu 1800. nagrađen Viteškim križem Reda Marije Terezije i činom general bojnika. Peti koalicijski rat (1809) dočekao kao podmaršal. Umirovljen 1813. kao potkapetan Trojedne Kraljevine. Na toj dužnosti uspješno obavljao zadatak oslobađanja prekosavskih dominija. Karijeru završio 1815. kao vojni guverner Venecije. Napisao Biografiju obitelji Knežević (Biographie der Familie Knexevich) koju je objavio Velimir Deželić 1907.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: