knjižni format

knjižni format, oznaka veličine, tj. visine i širine knjige; oznake preuzete iz latinskoga prvotno su označavale broj listova koji se dobivao presavijanjem tiskarskog arka: → folio (2°), → kvart (4°), → oktav (8°), sedec (16°) itd. Pomagala za određivanje toga tzv. bibliografskog formata jesu signature na arcima, vodene crte i vodeni znakovi. Danas se bilježi samo u opisivanju starih knjiga, kod novih se određuje mjerenjem visine knjižnoga hrpta; poprečni format kod oblika knjige gdje širina nadmašuje visinu.